Kirk Walters

Kirk Walters har varit politisk tecknare  för The Blade i Toledo, Ohio sedan 1985, då han lämnade The Scranton Times.

Före han blev en del av King Features service "The Best and the Wittiest" syndikerades han av Scripps Howard News Service till 160 tidningar.

Lue enemmän

Förutom sina redaktionella teckningar gör Walters en gång per vecka Maumee Dearest, en lokal seriestripp. Serien har nu gått i 12 år i the Blade och ärt bland läsarna.

Den medborgerligt sinnade Walters är involverad i många lokala välgörenhetsorganisationer. Han utexaminerades från Penn State University.

politiska teckningar, Toimituksellinen aineisto, Kirk Walters

Näytteet