Jan-Erik Ander (Jeander)

Jan-Erik är utbildad på Konstfack och har tecknat som hobby i stort sett hela sitt liv.

Hans politiska teckningar och karikatyrer har bl a publicerats i Norrköpings Tidningar, Östgöta Correspondenten, Moderat Debatt, Medborgaren och Svenska Dagbladet samt i ett stort antal landsortstidningar genom Svenska Nyhetsbyrån.

Lue enemmän

Idag syns Jan-Eriks teckningar bl a på Cartoon Movement. Teckningarna distribueras också genom Toonagent i Berlin och Cartoon Stock i Storbritannien.

Jan-Erik har publicerat fem böcker med politiska teckningar och är preses i Bild och Ord Akademin.

Kontakta oss för avtal eller köp direkt i lösvikt på www.newsmap.se

Jan-Erik Ander (Jeander)