Skansen

Skansen är ett av Sveriges starkaste varumärken. 98% av alla svenskar känner till Skansen, inte minst tack vare Allsången. Varje år besöker drygt 1,4 miljoner människor Skansen, varav 35% är utländska gäster, som här får sin samlade bild av svensk kultur.

Lue enemmän

Skansen har ett stort kulturhistoriskt värde i form av unik kunskap kring till exempel svenskt hantverk och hantverkstraditioner. Det är också världens äldsta friluftsmusem och grundades redan 1891 av Artur Hazelius.

Licensprogrammet

Med dedikerade besökare, en stark webbplats –Skansen.se har över 1,5 miljoner unika besökare per år, unik kunskap, kompetens och starka kulturhistoriska värden bjuder Skansen nu in externa partners att ytterligare sprida kunskap och kännedom om varumärket. Valda partners får rätt att använda Skansens logotyp, formspråk och mönster för att ta fram ett eget produktsortiment.

Licensmöjligheter

Skansen har delat in sina olika verksamheter och upplevelser i fyra övergripande kategorier: matkultur, byggnadsvård, trädgårdsskötsel och djurhållning. Dessa flyter naturligtvis samman och samspelar –under varje område finns en mängd möjligheter till produkter och tjänster. Utifrån den skatt Skansen har i form av de kulturhistoriska föremålen och traditionerna kring högtider skapas en rad möjligheter till produktutveckling och kunskapsförmedling.

www.skansen.se

Licensing, Skansen

Yhteys

Harry Wahl

Nordic Licensing Director, Lisensointi
+ 358 400 401 425
Sähköposti