Mort Walker

Mort Walker är en av världens största serieskapare genom tiderna. Han ligger bakom fyra populära serietitlar; Arken, Familjen Flax, Knasen och Sam & Silo

Knasen, världens mest berömda arbetsskygga meniga soldat, avundas säkert sin skapares, Mort Walkers, nuvarande bekväma tillvaro. Bakom seriens framgångar har dock legat mycket hårt arbete - vilket aldrig varit särskilt populärt hos Knasen och hans kumpaner i Träsklägret.

I över sextio år har Knasen levt upp till sitt rykte som arméns lataste soldat, medan Mort Walker som världens mest produktive serietecknare tilldelats den ena prestigefyllda utmärkelsen efter den andra.

Mort Walker föddes 1923 i El Dorado, Kansas, och fick sin första serie publicerad vid elva års ålder. När han var tolv år, sålde han sin första serie. Hans föräldrar uppmuntrade honom att teckna. Mamman var illustratör och pappan arkitekt med skämttecknande som hobby. Den unge Mort skickade förhoppningsfullt in sina alster till tidningar och tidskrifter. Idag säger han att denna period var viktig för hans utveckling som tecknare och kreatör. Han fick en professionell värdering av sina teckningar och framförallt nöjet att se dem i tryck.

När han var fjorton sålde han regelbundet olika skämtserier till tidskrifterna Child Life, Inside Detective och Flying Aces.

Vid femton fick han för första gången möjligheten att teckna en regelbunden serie. Den hette "The lime-juicersl' och gick i The Kansas City Journal. Under collegetiden arbetade Mort vid sidan av studierna som tecknare för Hallmarks, ett av USA:s största förlag för gratulationskort, vykort m.m. Hans stora talang gjorde att han snart hade avancerat till chefsdesigner. Karriären avbröts dock av andra världskriget.

1943, inkallades Walker till militärtjänst, från vilken han avgick som löjtnant fyra år senare. Mort berättar att han under sin tid i armen stötte på de flesta av de personlighetstyper som han senare använde till sina figurer i Knasenserien.

1948 utexaminerades han från University of Missouri, där han även varit redaktör för en skoltidning. Han beslutade han sig för att flytta till New York. Det var ju där man gjorde karriär. Han berättar "Jag reste dit med 200 dollar på fickan och ingenstans att bo. Jag hoppades att någon skulle tycka synd an mig. Till slut fick jag dela ett rum för 17 dollar i månaden och försökte försörja mig genom att gå runt på tidningar och tidskrifter och sälja skämtteckningar.” För att tjäna till sitt dagliga uppehälle jobbade han hos Dell Publishing som redaktör på tre olika tidningar. Hans första 200 serier refuserades, men Walker gav inte upp, och hans talang började uppmärksammas.

I slutet av fyrtiotalet började han teckna på Spider, en serie om ett gäng collegeungdomar. I Spider fanns flera av de karaktärer som senare kom att ingå i Knasen.

Mort berättar " Jag visade serien för King Features Syndicate (världen största seriesyndikat) och två veckor senare var serien antagen. Men King ville ändra namnet eftersom man hade en annan serie med samma namn. Vi ändrade därför till Beetle".

När Beetle 1951 av misstag snubblade in på en byrå som värvade frivilliga till Koreakriget, vann serien i popularitet och spriddes till allt fler tidningar. På frågan an hur läsarna reagerade på ändringen, svarar Mort "Det blev en dramatisk skillnad. När serien lanserades 1950 gick den i tolv tidningar. Efter sex månader var det tjugofem. När kriget kan och Knasen blev inkallad tog försäljningen fart och 150 nya tidningar tillkom.

Serien upplevde två andra anmärkningsvärda publicitetsökningar. Under tidigt 1950-tal när Tokyoupplagan av Stars & Stripes beslutade att upphöra med serien på grund av dess påstådda brist på respekt för officerare, hade U.S. press en debattdag där man attackerade beslutet, med påföljd att över hundra nya tidningar började publicera serien. 1970, när löjtnant Jack Flap först steg in på Schassens kontor, blev "Knasen" den första etablerade serien med en svart rollfigur bland för övrigt vita rollfigurer. Stars & Stripes och några tidningar i sydstaterna upphörde snabbt med serien, men ytterligare ett hundratal tidningar tog upp den. King Features distribuerar i dag Knasen till i runt tal 1 800 tidningar världen över.

Så småningom började jag dock fundera på att föra tillbaks Knasen till det civila livet igen. Han fick därför 1954 besöka sin syster och svåger Hi & Lois och deras barn. Läsarna och King Features reagerade dock så starkt att jag fick ta tillbaks honom till armelivet.

Men nu hade jag ju en färdig familjeserie vid sidan av Knasen. Så föddes Familjen Flax, men eftersom jag inte hade tid att göra två dagliga serier samtidigt, så fick Dik Browne teckna Familjen Flax."

Med tiden kom Mort Walkers tecknarstudio att utökas än mer, med Jerry Dumas, Bud Jones, Bob Gustafson och Frank Johnson.

1961 skapade Jerry Dumas tillsammans med Mort Sam’s Strip en av de första serier som tog sig friheten att skämta med seriemediet och formspråket i serierna. Serien krävde dock så mycket tid att den inte producerades mer än ett par år.

I stället kom Walkerstudion igen 11 mars 1968 med ytterligare en succe', Boner’s Ark. Det var enligt Mort ett sätt att få användning för de skämt som inte gick att använda i Knasen och Familjen Flax. Dessutom kände han att han hade behov av att göra något nytt.

I Arken lyckades han åter igen skapa en helt ny miljö med ett unikt persongalleri. Arken publicerades under signaturen Addison, vilket är Mort Walkers mellannamn."

Walker skapade även 1977 "Sam & Silo" tillsammans med Jerry Dumas.

Walker har inte bara fått erkännande för sina seriefigurers vittomfattande och varaktiga popularitet, utan även för sitt stilistiska nyskapande och sitt ledarskap på seriernas område. Hans mycket kontrastfulla, illusoriskt enkla skämt, blev norm för en generation serieskapare och är det fortfarande.