Crocks upphovsmän

Brant Parker hoppade tidigt av Crock men Bill Rechin och Don Wilder fortsatte med serien från 1977 och framåt. Teamet stod även bakom tidningspanelen "Out of Bounds" där olika professionella sporter vinklades på ett humoristiskt sätt.

Bill Rechin

Rechin, med examen från Albright Art School I Buffalo, New York, hade omfattande erfarenhet som serietecknare och grafisk konstnär. När han tjänstgorde i armén under Koreakriget , producerade han mängder av instruktionsmaterial, grafiska hjälpmedel, journalfilmer och tecknad film. Senare fick han anställning vid en studio för grafisk konst I Washington D.C. där han fick demonstrera sin mångsidighet. Hans tjänst ledde in honom på framställning av audiovisuella hjälpmedel åt olika regeringsorgan. Crock och hans anhang har engagerats i olika goodwillkampanjer inklusive en antirökkampanj.

Don Wilder

Wilder tecknade redan i high school serier för skoltidningen och sålde även flera av sina alster till större tidningar. Han utexaminerades senare i konst från East Tennessee State University. Han har arbetat som teknisk illustratör, visuell mediakoordinator och publiceringsexpert hos Lockheed Aircraft, RCA och General Electric. Dessutom var han i 17 år visuell informationsexpert hos CIA.

1975 slog Wilder och Rechin samman sina talanger, och deras samarbete visade sig bli mycket framgångsrikt. "Vi har en mycket bra professionell relation, och vi är de bästa av vänner," sade Rechin. "Vårt största problem är att jag pratar East Buffalodialekt och att Don pratar East Tennesseedialekt!"

När Rechin drabbades av cancer 2010 började hans son Kevin Rechin och svärson Bob Morgan assistera. De tog över Crock helt när Rechin dog 2011. Serien lades dock ned 2012.